Part # Carrier Network Technology Ethernet Ports Power Input
RAM-6021M12
RAM-6921-EU-3G EU/Asia Generic 3G 5 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6901-EU-3G EU/Asia Generic 3G 1 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6921-EU EU/Asia Generic 4G 5 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6901EB-EU EU/Asia Generic 4G 1 PoE
RAM-6901-EU EU/Asia Generic 4G 1 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6900-EU EU/Asia Generic 4G 1 8-30VDC, Molex Connector
RAM-9911-EU EU/Asia Generic 4G 2 8-30VDC, Screw Connector
RAM-9931-EU EU/Asia Generic 4G 2 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6921-VZ Verizon 4G 5 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6921-AM N.A. Generic 4G 5 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6921-AT AT&T 4G 5 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6901EB-VZ Verizon 4G 1 PoE
RAM-6901EB-AM N.A. Generic 4G 1 PoE
RAM-6901EB-AT AT&T 4G 1 PoE
RAM-6901-VZ Verizon 4G 1 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6901-AM N.A. Generic 4G 1 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6901-AT AT&T 4G 1 8-30VDC, Screw Connector
RAM-6900-VZ Verizon 4G 1 8-30VDC, Molex Connector
RAM-6900-AM N.A. Generic 4G 1 8-30VDC, Molex Connector
RAM-6900-AT AT&T 4G 1 8-30VDC, Molex Connector
RAM-9931-VZ Verizon 4G 2 8-30VDC, Screw Connector
RAM-9931-AM N.A. Generic 4G 2 8-30VDC, Screw Connector
RAM-9931-AT AT&T 4G 2 8-30VDC, Screw Connector
RAM-9911-VZ Verizon 4G 2 8-30VDC, Screw Connector
RAM-9911-AM N.A. Generic 4G 2 8-30VDC, Screw Connector
RAM-9911-AT AT&T 4G 2 8-30VDC, Screw Connector